Verbetering pilot-opstelling

In de afgelopen weken hebben we de nodige ervaring opgedaan met de sensoren aan de Drijvende Steiger in Delfzijl. Een van de leerervaringen was dat de ultrasoon sensoren anders gepositioneerd moesten worden. Afgelopen vrijdag hebben we de nodige wijzigingen aan de pilot-opstelling doorgevoerd. Daarnaast hebben we 2 sensoren geplaatst aan de vast kade, waardoor het getij vol invloed heeft op deze sensoren. Binnenkort zal de pilot bij Groningen Seaports formeel gestart worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *