Category: Nieuws

Sensoren brengen kadebezetting haven Delfzijl in kaart

Groningen Seaports is op 10 juli 2019 een proef gestart met sensoren om beter inzicht te krijgen in de kadebezetting in de haven van Delfzijl. Daardoor is de havenmeester beter in staat om de beschikbare kaderuimte optimaal te benutten. Het systeem is vergelijkbaar met de reeds bekende sensoren in parkeergarages, maar dan nu toegepast voor het afmeren van schepen in een haven.

De pilot wordt uitgevoerd door start-up ICTCI uit Groningen. Dit jonge bedrijf heeft de sensoren ontwikkeld in samenwerking met het INTERREG subsidieprogramma ID3AS, een samenwerkingsverband tussen leadpartner Hochschule Osnabrück, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden. Groningen Seaports is de opdrachtgever.

De havenmeester ontvangt de data rechtstreeks via de sensoren, zodat deze direct kan zien welke delen van de kade bezet zijn en waar nog ruimte is voor meer schepen. Ook kan de havenmeester analyseren welke kades druk bezet zijn en welke niet. Als de proef succesvol is, kan ICTCI een productielijn opzetten voor de sensoren en kan Groningen Seaports er mogelijk nog veel meer installeren in de havens.

Door de toenemende drukte in de havens van Groningen Seaports wordt het steeds belangrijker om tijdig inzicht te hebben in de kadebezetting en het scheepvaartverkeer. Onder de vlag van Groningen Innovation Port worden diverse proeven uitgevoerd om het beheer van de haven met digitale hulpmiddelen te ondersteunen. Naast de inzet van sensoren worden proeven uitgevoerd met big data, autonoom varende schepen en drones. Dit onderstreept de ambitie van Groningen Seaports om innovaties in de havens te stimuleren.

René Bultje overhandigt de iPad met de app voor de kadebezetting aan Henk Zwetsloot van Groningen Seaports. Van links naar rechts op de foto: Michel Zwiers en Henk Zwetsloot (Groningen Seaports), Mentha de Vries (ID3AS, Hanzehogeschool Groningen), Gert Maneschijn (ICTCI), Joke Bruining (ID3AS, Hanzehogeschool Groningen) en René Bultje (ICTCI).

Verbetering pilot-opstelling

In de afgelopen weken hebben we de nodige ervaring opgedaan met de sensoren aan de Drijvende Steiger in Delfzijl. Een van de leerervaringen was dat de ultrasoon sensoren anders gepositioneerd moesten worden. Afgelopen vrijdag hebben we de nodige wijzigingen aan de pilot-opstelling doorgevoerd. Daarnaast hebben we 2 sensoren geplaatst aan de vast kade, waardoor het getij vol invloed heeft op deze sensoren. Binnenkort zal de pilot bij Groningen Seaports formeel gestart worden.

Voorbereiding pilot Delfzijl in volle gang

Afgelopen weken is de focus geweest op het assembleren van de sensoren voor pilot in de haven van Delfzijl. Vrijdag was een belangrijke mijlpaal, omdat we 22 sensoren bevestigd hebben aan de Drijvende Steiger in Delfzijl. We zijn nu drukdoende om de sensoren en de backoffice applicatie verder in de te regelen, zodat de pilot officieel van start kan gaan.

 

SSM Pilot 2

 

2 belangrijke mijlpalen

Deze week waren er 2 belangrijke mijlpalen. Als eerste hebben we een “Go” van Groningen Seaports om de voorbereidingen te starten voor de pilot in februari 2019. Dit betreft de uitrol van 20 sensoren op de “Drijvende Steiger” in Delfzijl en 2 sensoren op de aanpalende “vaste” kade. De huidige 2 Proof of Concept sensoren zijn goed ontvangen door de Havenmeester, wat direct al leidde tot een aantal nieuwe innovatieve ideeën.

De andere mijlpaal was de afronding van de contractuele fase met ID3AS.

 

Start onderzoek Hanze Elektronica studenten

Afgelopen vrijdag was de kick-off voor een onderzoekstraject met 6 elektronica studenten van de Hanze Hogeschool. Zij gaan onderzoek doen naar de toepassing van o.a. radar-technologie voor het waarnemen van objecten in een haven. Binnenkort presenteren zij hun projectaanpak en gaan we gezamenlijk een bezoek brengen aan de haven.

Metingen in de haven succesvol

Op 23 oktober hebben we meerdere succesvolle metingen uitgevoerd in de haven van Delfzijl. De sensoren zijn in staat om accuraat schepen te detecteren  bij de kade. De metingen werden goed doorgegeven naar de centrale server. Dit is een belangrijke stap richting de pilot.